Marcin Kozera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rolnictwa
b) Pracy
c) Rozwoju Gospodarki
d) Kultury i Sztuki
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) przykładał się do nauki
b) lepiej mówił niż pisał po polsku
c) był pilnym uczniem
d) był „odporny na wiedzę”
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Szwajcarii
b) Belgii
c) Francji
d) Danii
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) sześć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Współpracy polsko-angielskiej
b) Dom Polski
c) Dom Towarzystwa Polskiego
d) Dom Kultury Polskiej
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Wicek
b) Władek
c) Felek
d) Stefan
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Gąbin
b) Kutno
c) Łowicz
d) Gostynin
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) stolarzem
b) kuśnierzem
c) mleczarzem
d) krawcem
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1956
c) 1948
d) 1949
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1910
b) 1912
c) 1915
d) 1918
Rozwiązanie


Filorecja to:
a) organizacja młodych literatów
b) organizacja niepodległościowa
c) związek rolniczy
d) związek socjalistów
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Planty Karola
b) Skwer Karola
c) Plac Karola
d) Muzeum Karola
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) jaśniejące niebo
b) śnieżne pola
c) fragment flagi polskiej
d) łany zboża
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Trafalgar Square
b) Tamizę
c) Hyde Park
d) Tower of London
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji historii
b) na lekcji języka angielskiego
c) na lekcji geografii
d) na lekcji języka polskiego
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) przedstawiająca
b) subiektywna
c) trzecioosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) kepi
b) czako
c) konfederatkę
d) rogatywkę
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) po I wojnie światowej
b) przed I wojną światową
c) w trakcie I wojny światowej
d) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę siatkową
b) piłkę do rugby
c) piłkę futbolową
d) piłkę koszykową
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Towarzystwo Patriotyczne
b) Związek Patriotów
c) Zrzeszenie Patriotyczne
d) Stowarzyszenie patriotyczne
Rozwiązanie


Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Wanda
b) Nacia
c) Zosia
d) Krysia
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawia sytuację
c) ocenia bohaterów
d) unika ocen i subiektywizmu
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) śląskim
b) wielkopolskim
c) styczniowym
d) listopadowym
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Wójtowo
b) Chrzanowo
c) Strzałkowo
d) Miecze
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o polskiej emigracji
b) o poszukiwaniu tożsamości
c) o zabytkach Londynu
d) o wyglądzie zewnętrznym postaci
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) na Śląsku
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) żydowskiego pochodzenia
b) represji zaborców
c) rosyjskiej mentalności
d) braku pracy w Polsce
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) duńskiej
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) czekoladę
b) bawarkę
c) kakao
d) kawę z mlekiem
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) ziemianina
b) ułana
c) szlachcica
d) szwoleżera
Rozwiązanie

Tagi: