Marcin Kozera
      Marcin Kozera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) bawarkę
b) kawę z mlekiem
c) czekoladę
d) kakao
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Towarzystwo Patriotyczne
b) Zrzeszenie Patriotyczne
c) Związek Patriotów
d) Stowarzyszenie patriotyczne
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) w trakcie I wojny światowej
b) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
c) po I wojnie światowej
d) przed I wojną światową
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) na Śląsku
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) subiektywna
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowa
d) przedstawiająca
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Stefan
b) Wicek
c) Władek
d) Felek
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) listopadowym
b) wielkopolskim
c) styczniowym
d) śląskim
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) unika ocen i subiektywizmu
b) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
c) subiektywnie przedstawia sytuację
d) ocenia bohaterów
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Tower of London
b) Trafalgar Square
c) Hyde Park
d) Tamizę
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) kuśnierzem
b) stolarzem
c) mleczarzem
d) krawcem
Rozwiązanie


Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) ziemianina
b) szlachcica
c) szwoleżera
d) ułana
Rozwiązanie

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1910
b) 1918
c) 1915
d) 1912
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rolnictwa
b) Pracy
c) Kultury i Sztuki
d) Rozwoju Gospodarki
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) konfederatkę
b) czako
c) rogatywkę
d) kepi
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) był pilnym uczniem
b) przykładał się do nauki
c) lepiej mówił niż pisał po polsku
d) był „odporny na wiedzę”
Rozwiązanie

Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę siatkową
b) piłkę koszykową
c) piłkę do rugby
d) piłkę futbolową
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Strzałkowo
b) Chrzanowo
c) Miecze
d) Wójtowo
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Współpracy polsko-angielskiej
b) Dom Polski
c) Dom Towarzystwa Polskiego
d) Dom Kultury Polskiej
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) sześć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o polskiej emigracji
b) o wyglądzie zewnętrznym postaci
c) o zabytkach Londynu
d) o poszukiwaniu tożsamości
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Filorecja to:
a) związek rolniczy
b) organizacja niepodległościowa
c) związek socjalistów
d) organizacja młodych literatów
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Zosia
b) Wanda
c) Krysia
d) Nacia
Rozwiązanie

Charles Square to:
a) Muzeum Karola
b) Planty Karola
c) Plac Karola
d) Skwer Karola
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Danii
d) Francji
Rozwiązanie

Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Gostynin
b) Kutno
c) Gąbin
d) Łowicz
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji geografii
c) na lekcji historii
d) na lekcji języka polskiego
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) duńskiej
b) angielskiej
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1953
b) 1948
c) 1956
d) 1949
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) żydowskiego pochodzenia
b) braku pracy w Polsce
c) represji zaborców
d) rosyjskiej mentalności
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) jaśniejące niebo
b) śnieżne pola
c) łany zboża
d) fragment flagi polskiej
Rozwiązanie

Tagi: