Marcin Kozera
      Marcin Kozera | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Swój debiut jako publicystka w „Gazecie Kaliskiej” i „Zaraniu” Dąbrowska miała w roku:
a) 1918
b) 1912
c) 1915
d) 1910
Rozwiązanie

Filorecja to:
a) organizacja niepodległościowa
b) związek rolniczy
c) organizacja młodych literatów
d) związek socjalistów
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Marcin pewnego dnia przyniósł na lekcję polskiego:
a) piłkę do rugby
b) piłkę siatkową
c) piłkę futbolową
d) piłkę koszykową
Rozwiązanie

Przy instrumencie podczas prób przedstawienia nauczycielkę zastępowała córka zecera: Wanda
a) Nacia
b) Krysia
c) Zosia
d) Wanda
Rozwiązanie

Jako uczeń języka polskiego, Marcin początkowo:
a) lepiej mówił niż pisał po polsku
b) był pilnym uczniem
c) przykładał się do nauki
d) był „odporny na wiedzę”
Rozwiązanie

W opowiadaniu Marcin Kozera narracja jest:
a) przedstawiająca
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowa
d) subiektywna
Rozwiązanie

Budynek w którym odbywały się lekcje polskiego pomalowany był na kolor przypominający:
a) kakao
b) kawę z mlekiem
c) czekoladę
d) bawarkę
Rozwiązanie

Opisane w opowiadaniu zdarzenia rozgrywają się:
a) przed I wojną światową
b) w trakcie I wojny światowej
c) w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
d) po I wojnie światowej
Rozwiązanie

Marcin obiecał pokazać Krysi:
a) Tower of London
b) Tamizę
c) Hyde Park
d) Trafalgar Square
Rozwiązanie

Dąbrowska pracowała w Ministerstwie:
a) Rolnictwa
b) Pracy
c) Rozwoju Gospodarki
d) Kultury i Sztuki
Rozwiązanie


Charles Square to:
a) Muzeum Karola
b) Planty Karola
c) Plac Karola
d) Skwer Karola
Rozwiązanie

Akcja opowiadania dzieje się między innymi w domu dzierżawionym przez:
a) Towarzystwo Patriotyczne
b) Stowarzyszenie patriotyczne
c) Związek Patriotów
d) Zrzeszenie Patriotyczne
Rozwiązanie

Brak jest w opowiadaniu informacji:
a) o zabytkach Londynu
b) o wyglądzie zewnętrznym postaci
c) o polskiej emigracji
d) o poszukiwaniu tożsamości
Rozwiązanie

Występując jako polski żołnierz Kozera miał na głowie:
a) czako
b) kepi
c) konfederatkę
d) rogatywkę
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz, pochodził ze wsi Strzałkowo, położonej:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) na Śląsku
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Dąbrowska była tłumaczką literatury:
a) angielskiej
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) rosyjskiej
d) duńskiej
Rozwiązanie

Na jakiej lekcji Marcin przyznał głośno, że jest Polakiem?
a) na lekcji języka angielskiego
b) na lekcji języka polskiego
c) na lekcji geografii
d) na lekcji historii
Rozwiązanie

Matka Marcina umarła, gdy ten miał:
a) dwa lata
b) osiem lat
c) sześć lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Autorka w „Marcinie Kozerze”:
a) skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów
b) subiektywnie przedstawia sytuację
c) unika ocen i subiektywizmu
d) ocenia bohaterów
Rozwiązanie

Przedstawienie jasełek rozpoczął:
a) Władek
b) Felek
c) Wicek
d) Stefan
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Miejsce pochodzenia Krysi to:
a) Gostynin
b) Łowicz
c) Kutno
d) Gąbin
Rozwiązanie

Gdy Dąbrowska miała osiemnaście lat, rozpoczęła studia na uniwersytecie w:
a) Danii
b) Szwajcarii
c) Francji
d) Belgii
Rozwiązanie

Pisarka przyłączyła się do wewnętrznej opozycji po roku:
a) 1956
b) 1949
c) 1953
d) 1948
Rozwiązanie

Na placu o nazwie Charles Square mieścił się:
a) Dom Współpracy polsko-angielskiej
b) Dom Polski
c) Dom Kultury Polskiej
d) Dom Towarzystwa Polskiego
Rozwiązanie

Rodzinna wieś ojca Kozery to:
a) Chrzanowo
b) Strzałkowo
c) Wójtowo
d) Miecze
Rozwiązanie

Biały materiał będący elementem dekoracji na przedstawieniu symbolizował:
a) jaśniejące niebo
b) śnieżne pola
c) fragment flagi polskiej
d) łany zboża
Rozwiązanie

Ojciec Dąbrowskiej Józef Szumski brał udział w powstaniu:
a) śląskim
b) listopadowym
c) styczniowym
d) wielkopolskim
Rozwiązanie

Ojciec Marcina - Mateusz Kozera był:
a) stolarzem
b) krawcem
c) kuśnierzem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Kozera w przedstawieniu występował w roli:
a) szlachcica
b) ziemianina
c) ułana
d) szwoleżera
Rozwiązanie

Rodzice Kozery zmuszeni byli do przymusowej emigracji z powodu:
a) żydowskiego pochodzenia
b) rosyjskiej mentalności
c) represji zaborców
d) braku pracy w Polsce
Rozwiązanie

Tagi: